Συνεταιρισμός γυναικών " Η ΑΛΟΠΗ " στο Μουζάκι Καρδίτσας